L.BEKKELUND AS

L.BEKKELUND AS ble etablert i 1971 og har siden levert utstyr til anleggs-bransjen.

Siden 1984 har vi stort sett spesialisert oss på trommel-sortering, som vi var de første til å utvikle. Siden da har vi vært ledende på det norske markedet med trommelsorterings-konsepter som vi har utviklet sammen med våre kunder og ledende produsenter. Vår forkjærlighet for trommelsorterere baserer seg på deres utrolige evne til å sortere vanskelige masser, stor produksjonskapasitet samt eksakte graderinger.

Vi har per idag levert over 100 stasjonære og mobile trommelsorteringsverk I Norge, og vi lager, prosjekterer og rettleder kunder ut i fra årelang erfaring. Vår kompetanse på sortering av vanskelige masser er bygget opp gjennom mange år med utprøving i praksis og utvikling av nye trommelkonsepter, som våre kunder har stor nytte av.